HÀN MỸ VIỆT TÀI TRỢ THIẾT BỊ THỰC HÀNH CHO TRƯỜNG KỸ THUẬT

28/Thg5/2020 11:31:39

Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng và Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Huế
Các thiết bị sẽ được hai trường làm demo cho các sinh viên thực tập, giúp các em “học” đi đôi với “hành”, nắm bắt với các thiết bị được cập nhật theo công nghệ của mỗi giai đoạn phát triển của thời đại công nghệ và kinh tế, trở thành các kỹ sư lành nghề sau này.

Việc này vẫn được Hàn Mỹ Việt thường xuyên thực hiện sau lần tài trợ đầu 1 phòng thực hành kỹ thuật tự động hóa tại Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng trị giá 35.000 USD vào năm 2007