Thông báo kết quả phản biện
Kết quả phản biện sẽ được gửi qua thư điện tử trực tiếp tới địa chỉ e-mail của các tác giả nộp bài (corresponding authors) của từng bài.
VAA họp báo công bố Hội nghị toàn quốc về Điều khiển và Tự động hóa 2011
Ngày 09/09, tại Hà Nội, Hội Tự động hóa Việt Nam (VAA) đã mở cuộc họp báo chính thức công bố về việc chuẩn bị tổ chức Hội nghị toàn quốc về Điều khiển và Tự động hóa 2011, viết tắt tên tiếng Anh là VCCA-2011. Hội nghị sẽ diễn ra trong hai ngày 25 và 26/11/2011 tại Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Hà Nội), với tiêu chí Phát triển Điều khiển học và Công nghệ Tự động hóa cho sự phồn thịnh của đất nước.
VCCA-2011: Thông báo số 1
Nhằm tăng cường hoạt động khoa học trong lĩnh vực điều khiển học và công nghệ tự động hoá, đóng góp thiết thực cho sự phát triển của đất nước, Hội Tự động hoá Việt nam phối hợp với Viện Khoa học và Công nghệ Việt nam, Bộ khoa học và Công nghệ, Sở khoa học và công nghệ Hà nội, Học Viện kỹ thuật Quân sự, Đại học Bách khoa Hà nội, Sở khoa học và công nghệ TP HCM và Viện Công nghệ Thông tin thuộc Viện Khoa học và công nghệ Việt nam tổ chức: HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC VỀ ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HOÁ 2011