Thông báo kết quả phản biện

16/Thg10/2011 11:49:44

Do số lượng bài lớn và thời gian phản biện lại ngắn nên đến nay chưa có đủ ý kiến phản biện cho tất cả các bài. Do vậy Ban chương trình sẽ gửi kết quả phản biện cho các bài đã có đủ ý kiến nhận xét trước và các bài còn thiếu ý kiến phản biện sẽ được thông báo sau. Thời gian gửi thông báo kết quả phản biện từ ngày 16/10/2011 đến hết ngày 20/10/2011. Mong các tác giả thông cảm và kiểm tra hộp thư trong thời gian trên.

Để phòng trường hợp thư bị thất lạc đề nghị bài nào đến hết ngày 20/10/2011 chưa nhận được kết quả phản biện xin báo lại cho chúng tôi qua e-mail banthukyvcca@gmail.com.

Xin cảm ơn.

Phạm Thượng Cát
Trưởng Ban chương trình Hội nghị VCCA-2011